Eszkola

Wzór na liczbę lamp w suszarce (pole energetyczne) wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na liczbę lamp w suszarce (pole energetyczne) ma postać:

\(n=1,2\cfrac{EA}{\eta ka}\)

gdzie:

\(n\) - liczba lamp w suszarce,

\(E\) - natężenie przepływu ciepła,

\(A\) - stała,

\(\eta\) - sprawność energetyczna lamp (η=0,7÷0,75),

\(k\) - współczynnik efektywności źródła, zależny od długości komory i odległości od lamp materiału (k=0,7÷0,85),

\(a\) - współczynnik wielokrotności odbicia.Wzór na liczbę lamp w suszarce (pole energetyczne) - jak stosować w praktyce?

4×3 =