Eszkola

Wzór na odległość między osiami otworów przegrody (suszarka) wzór

Wzór na odległość między osiami otworów przegrody (suszarka) ma postać:

\(S=K_sd_o\beta^{-\frac{1}{2}}\)

gdzie:

\(S\) - odległość między osiami otworów przegrody (suszarka) \([m]\),

\(K_s\) - stała geometryczna (dla rozstawienia otworów w siatce prostokątnej Ks=0,885, dla rozstawienia w siatce trójkątnej Ks=0,952), 

\(d_o\) - średnica otworu w dystrybutorze gazu \([m]\),

\(\beta\) - nachylenie materiału w przegrodzie \([\cfrac{m}{m}]\).Wzór na odległość między osiami otworów przegrody (suszarka) - jak stosować w praktyce?

1×1 =