Eszkola

Wzór na masowy współczynnik zawiesiny wzór

Wzór na masowy współczynnik zawiesiny ma postać:

\(C_m=\cfrac{W_m}{W_G}\)

gdzie:

\(C_m\) - masowy współczynnik zawiesiny \([-]\),

\(W_m\) - natężenie przepływu materiału \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(W_G\) - natężenie przepływu gazu \([\cfrac{kg}{s}]\).Wzór na masowy współczynnik zawiesiny - jak stosować w praktyce?

6×4 =