Eszkola

Wzór na objętość komory o średnicy równej jej wysokości wzór

Wzór na objętość komory o średnicy równej jej wysokości. Stosuje się go w przypadku odparowania roztworów o dużej zawartości wody za pomocą gorącego powietrza.

\(V\approx 151,2 G_w\)

gdzie:

\(V\) - objętość komory o średnicy równej jej wysokości \([m^3]\),

\(G_w\) - woda do odparowania przy temperaturze powietrza wlotowego ≈ 400oC a powietrza wylotowego ≈ 120o\([\cfrac{kg}{s}]\).Wzór na objętość komory o średnicy równej jej wysokości - jak stosować w praktyce?

4×5 =