Eszkola

Wzór na nawilżenie izotermiczne wzór

Wzór na nawilżenie izotermiczne ma postać:

\(\Psi=\cfrac{\Delta h_j}{\Delta h}\)

gdzie:

\(\Psi\) - nawilżenie izotermiczne \([-]\),

\(\Delta h_j\) - ciepło jawne \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(\Delta h\) - całkowite przekazywane ciepła \([\cfrac{J}{kg}]\).Wzór na nawilżenie izotermiczne - jak stosować w praktyce?

1×4 =