Eszkola

Wzór opisujący rzeczywisty proces nawilżania izotermicznego parą wodną wzór

Wzór opisujący rzeczywisty proces nawilżania izotermicznego parą wodną ma postać:

\(\Psi=\cfrac{\Delta h_j}{\Delta h}\),

\(\Psi\) - rzeczywisty proces nawilżania izotermicznego parą wodną \([-]\),

\(\Delta h_j\) - ciepło jawne \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(\Delta h\) - całkowite przekazane ciepła \([\cfrac{J}{kg}]\).Wzór opisujący rzeczywisty proces nawilżania izotermicznego parą wodną - jak stosować w praktyce?

8-2 =

Oprócz - wzór na wzór opisujący rzeczywisty proces nawilżania izotermicznego parą wodną może Ci się przydać