Eszkola

Wzór na masę odparowanej wody z mokrej nieogrzewanej powierzchni przy nieruchomym powietrzu wzór

Wzór na masę odparowanej wody z mokrej nieogrzewanej powierzchni przy nieruchomym powietrzu  ma postać:

\(\dot W_p=A\cfrac{\alpha_k\left(t_p-t_{mp}\right)}{r}\)

gdzie:

\(\dot W_p\) - masa odparowanej wody z mokrej nieogrzewanej powierzchni przy nieruchomym powietrzu \([\cfrac{kg}{h}]\),

\(A\) - powierzchnia zwilżonej podłogi \([m^2]\),

\(\alpha_k\) - współczynnik przejmowania ciepła przez konwekcję wynoszący 4,1 \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(t_p\) - temperatura powietrza w pomieszczeniu według termometru suchego \([K]\),

\(t_{mp}\) - temperatura powietrza w pomieszczeniu według termometru mokrego \([K]\),

\(r\) - ciepło parowania wody w temperatury termometru suchego i ciśnienia p \([\cfrac{kJ}{kg}]\).Wzór na masę odparowanej wody z mokrej nieogrzewanej powierzchni przy nieruchomym powietrzu - jak stosować w praktyce?

5+2 =

Oprócz - wzór na masę odparowanej wody z mokrej nieogrzewanej powierzchni przy nieruchomym powietrzu może Ci się przydać