Eszkola

Wzór na masę skroplin powstałych w wyniku oddawania ciepła przez parę nasyconą wzór

Wzór na masę skroplin powstałych w wyniku oddawania ciepła przez parę nasyconą ma postać:

\(M_x=\cfrac{q_x}{r}=\lambda\cfrac{A\Delta t}{\delta_xr}\)

gdzie:

\(M_x\) - masa skroplin powstałych w wyniku oddawania ciepła przez parę nasyconą \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(q_x\) - ciepło oddawane w jednostce czasu w przekroju odległym o x od górnej krawędzi ścianki pionowej \([\cfrac{J}{s}]\),

\(r\) - ciepło skraplania 1 kg pary nasyconej \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(\delta_x\) - grubość błonki skroplin \([m]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\Delta t\) - zmiana temperatury \([K]\),

\(A\) - pole powierzchni \([m^2]\).Wzór na masę skroplin powstałych w wyniku oddawania ciepła przez parę nasyconą - jak stosować w praktyce?

2+1 =

Oprócz - wzór na masę skroplin powstałych w wyniku oddawania ciepła przez parę nasyconą może Ci się przydać