Eszkola

Wzór na masę par rozpuszczalnika wydzielających się w czasie 1h z powierzchni pomalowanej wzór

Wzór na masę par rozpuszczalnika wydzielających się w czasie 1h z powierzchni pomalowanej ma postać:

\(\dot m_R=\cfrac{A\cdot m_f\cdot a\cdot n}{100}\)

gdzie:

\(\dot m_R\) - masa par rozpuszczalnika wydzielających się w czasie 1h z powierzchni pomalowanej \([\cfrac{g}{h}]\),

\(A\) - powierzchnia pomalowana \([m^2]\),

\(m_f\) - masa zużytej farby \([\cfrac{kg}{m^2}]\),

\(a\) - procent lotnego skłądnika zawartego w frabie \([\%]\),

\(n\) - liczba pracowników \([szt.]\).
Wzór na masę par rozpuszczalnika wydzielających się w czasie 1h z powierzchni pomalowanej - jak stosować w praktyce?

6+2 =