Eszkola

Wzór na współczynnik samoodparowania wzór

Wzór na współczynnik samoodparowania  ma postać:

\(\beta_n=\cfrac{c_w\left(t_{n-1}-t_n\right)}{i_{wn}''-i_{wn}'}\)

gdzie:

\(\beta_n\) - współczynnik samoodparowania, czyli ilość wody jaka odparuje samorzutnie podczas przepływu 1 kg wody z działu \(n-1\) do następnego działu \(n\),

\(c_w\) - ciepło właściwe wody \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(t_{n-1}\) - temperatura w dziale \(n-1\) \([K]\),

\(t_n\) - temperatura w dziale \(n\) \([K]\),

\(i_{wn}''\) - entalpia 1 kg pary wtórnej tworzącej się z wrzącego roztworu w \(n\)-tym dziale wyparki \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(i_{wn}'\) - entalpia 1 kg wody wrzącej w temperaturze jaka panuje w \(n\)-tym dziale \([\cfrac{J}{kg}]\).Wzór na współczynnik samoodparowania - jak stosować w praktyce?

2+6 =