Eszkola

Wzór na objętość komory oparowej wzór

Wzór na objętość komory oparowej ma postać:

\(V=\cfrac{G_p}{\rho_p A_r}\)

gdzie:

\(V\) - objętość komory oparowej \([m^3]\),

\(G_p\) - wydatek oparów \([\cfrac{kg}{h}]\),

\(\rho_p\) - gęstość pary \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(A_r\) - obciążenie graniczne przestrzeni oparowej \([\cfrac{m^3}{m^3\cdot h}]\).Wzór na objętość komory oparowej - jak stosować w praktyce?

5-1 =