Eszkola

Wzór na obciążenie wtórne ustroju nośnego wzór

Wzór na obciążenie wtórne ustroju nośnego ma postać:

\(E_d=\sum\limits_1^m\gamma_{fi}G{ki}+0,8\sum\limits_1^m\gamma_{fi}Q_{ki}+A_d\)

gdzie:

\(E_d\) - obciążenie wtórne ustroju nośnego \([N]\),

\(Q_{ki}\) - obciążenie zmienne \([N]\),

\(G_{ki}\) - obciążenie stałe \([N]\),

\(\gamma_{fi}\) - współczynnik wynoszący 1,0 \([-]\),

\(A_d\) - pole przekroju ustroju nośnego \([m^2]\).Wzór na obciążenie wtórne ustroju nośnego - jak stosować w praktyce?

2×7 =