Eszkola

Wzór na obciążenie zredukowane wzór

Wzór na obciążenie zredukowane ma postać:

\(P_{\alpha}=P\left(1-\cfrac{n_b}{n}-0,4\cfrac{n_a}{n}\right)\)

gdzie:

\(P_{\alpha}\) - obciążenie zredukowane \([N]\),

\(P\) - obliczeniowa wartość siły rozciągającej złącze \([N]\),

\(n\) -całkowita liczba śrub przenosząca siłę \(P\) \([-]\),

\(n_a\) - liczba śrub w sprawdzanym przekroju \([-]\),

\(n_b\) - liczba śrub znajdujących się przed sprawdzanym przekrojem w kierunku obciążenia \([-]\).Wzór na obciążenie zredukowane - jak stosować w praktyce?

2+7 =