Eszkola

Wzór na siłę składową od obciążenia siłą

Wzór na siłę składową od obciążenia siłą ma postać:

\(S_{iP}=\cfrac{P}{n}\)

gdzie:

\(S_{iP}\) - siła składowa od obciążenia siłą \(P\) \([N]\),

\(P\) - wartość obliczeniowa siły rozciągającej złącze \([N]\),

\(n\) - liczba śrub przenoszących siłę \(P\) \([-]\).