Eszkola

Wzór na minimalną wydajność chłodniczą sprężarki wzór

Wzór na minimalną wydajność chłodniczą sprężarki ma postać:

\(\dot Q_{o,min}=\dot V_{min}\rho_{ss}q_o\)

gdzie:

\(\dot Q_{o,min}\) - minimalna wydajność chłodnicza sprężarki \([kW]\),

\(\dot V_{min}\) - minimalna wydajność objętościowa sprężarki \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(\rho_{ss}\) - gęstość zasysanej pary \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(q_o\) - jednostkowa wydajność chłodnicza \([\cfrac{kJ}{kg}]\).Wzór na minimalną wydajność chłodniczą sprężarki - jak stosować w praktyce?

9-2 =