Eszkola

Wzór na siłę składową od obciążenia momentem wzór

Wzór na siłę składową od obciążenia momentem  ma postać:

\(S_{iM}=\cfrac{M_o\cdot r_1}{\sum\limits_1^n r_i^2}\)

gdzie:

\(S_{iM}\) - siła składowa od obciążenia momentem \([N]\),

\(M_o\) - moment obciążenia \([N\cdot m]\),

\(r\) - długość \(i\)-tego ramienia obrotu \([m]\)


Wzór na siłę składową od obciążenia momentem - jak stosować w praktyce?

5×7 =