Eszkola

Wzór na siły węzłowe wzór

Wzór na siły węzłowe ma postać:

\(Q_{wez,i}=\cfrac{Q_{wt}}{A_t}\sum_k (b_k 0,5 l_k)\)

gdzie:

\(Q_{wez,i}\) - siły węzłowe \([N]\),

\(Q_{wt}\) - parcie wiatru dla segmentu trzonu \([N]\),

\(A_t\) - pole powierzchni efektywnej kształtowników w obrębie segmentu \([m^2]\),

\(k\) - liczba prętów przylegających do rozpatrywanego węzła \([-]\),

\(b_k\) - szerokość półki \(k\)-tego pręta narażonego na działanie wiatru \([m]\),

\(l_k\) - długość \(k\)-tego pręta mierzona pomiędzy sąsiednimi węzłami \([m]\).Wzór na siły węzłowe - jak stosować w praktyce?

4+6 =