Eszkola

Wzór na ściąg śrubowy wzór

Wzór na ściąg śrubowy ma postać:

\(S=m\cdot l_y\cdot q_x\cfrac{c}{\sin \beta}\)

gdzie:

\(S\) - siła rozciągająca osiowo \([N]\),

\(m\) - liczba przedziałów między płatwią okapową i kalenicową \([-]\),

\(\beta\) - kąt załamania ściągu \([^o]\),

\(c\) - rozstaw płatwi wzdłuż połaci \([-]\),

\(l_y\) - rozpiętość przęsła wzdłuż osio y \([m]\),

\(q_x\) - składowa obciążenia na kierunek równoległy do połaci \([\cfrac{N}{m}]\).Wzór na ściąg śrubowy - jak stosować w praktyce?

7-1 =