Eszkola

Wzór na moment w środku rozpiętości

Wzór na moment w środku rozpiętości ma postać:

\(M_{acc}=\cfrac{qL^2}{8}\beta_{mL/2}\)

gdzie:

\(M_{acc}\) - moment w środku rozpiętości \([N\cdot m]\),

\(q\) - obciążenie \([\cfrac{N}{m}]\),

\(L\) - rozpiętość \([m]\),

\(\beta_{mL/2}\) - wartość stablicowana \([-]\).