Eszkola

Wzór na sztywność zastępczą złączy

Wzór na sztywność zastępczą złączy ma postać:

\(K_{sz}=\cfrac{2K_{sj}K_{sv}}{K_{sj}+2K{sv}}\)

gdzie:

\(K_{sz}\) - sztywność zastępcza złączy,

\(K_{sj}\) - sztywność złącza poziomego,

\(K_{sv}\) - sztywność złącza pionowego.