Eszkola

Wzór na sztywność zastępczego podłoża sprężystego

Wzór na sztywność zastępczego podłoża sprężystego ma postać:

\(k=\cfrac{C_{pl}}{b_{pl}}\)

gdzie:

\(k\) - sztywność zastępczego podłoża sprężystego \([-]\),

\(C_{pl}\) - sztywność układu dwupłytowego \([-]\),

\(b_{pl}\) - szerokość płyty \([m]\).