Eszkola

Wzór na sztywność złącza pionowego wzór

Wzór na sztywność złącza pionowego ma postać:

\(K_{sv}=\cfrac{1}{0,002+u_h}\rho_{v,sr}\cdot f_{yd}\cdot\mu\cdot b_{jv}\)

gdzie:

\(K_{sv}\) - sztywność złącza pionowego \([-]\),

\(\mu\) - współczynnik tarcia \([-]\),

\(\rho_{v,sr}\) - średni stopień zbrojenia w złączu pionowym \([-]\),

\(f_{yd}\) - obliczeniowa granica plastyczności stali zbrojeniowej \([Pa]\),

\(b_{jv}\) - szerokość złącza pionowego \([m]\),

\(u_h\) - wartość obliczana z następującego wzoru:

\(u_h=30\phi_v\cdot\varepsilon_{yd}\)

przy czym:

\(\phi_v\) - średnica pręta zszywającego w złączu pionowym \([m]\),

\(\varepsilon_{yd}\) - odkształcenie stali zbrojeniowej odpowiadające granicy plastyczności \([-]\).Wzór na sztywność złącza pionowego - jak stosować w praktyce?

2+6 =