Eszkola

Wzór na sztywność złącza poziomego wzór

Wzór na sztywność złącza poziomego ma postać:

\(K_{sj}=500\rho_{j,sr}\cdot f_{yd}\cdot\mu\cdot b_j\)

gdzie:

\(K_{sj}\) - sztywność złącza poziomego \([-]\),

\(\rho_{j,sr}\) - średni stopień zbrojenia w złączu poziomym \([-]\),

\(f_{yd}\) - obliczeniowa granica plastyczności stali zbrojeniowej \([kPa]\),

\(\mu\) - współczynnik tarcia \([-]\),

\(b_j\) - szerokość złącza poziomego \([m]\).Wzór na sztywność złącza poziomego - jak stosować w praktyce?

5×6 =