Eszkola

Wzór na minimalną prędkość fontannowania (Mathur i Gishler) wzór

Wzór na minimalną prędkość fontannowania (Mathur i Gishler) ma postać:

\(u_{mfn}=\cfrac{d_p}{d_w}\left(\cfrac{d_1}{d_w}\right)^{\frac{1}{3}}\left[\cfrac{2gh_o\left(\rho_p-\rho_G\right)}{\rho_G}\right]^{\frac{1}{2}}\)

gdzie:

\(u_{mfn}\) - minimalna prędkość fontannowania \([\cfrac{m}{s}]\),

\(d_p\) - średnica cząstki materiału inertnego \([m]\),

\(d_w\) - średnica części walcowej aparatu \([m]\),

\(d_1\) - średnica wlotu aparatu \([m]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(h_o\) - początkowa wysokość warstwy złoża \([m]\),

\(\rho_p\) - gęstość materiału inertnego \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\rho_G\) - gęstość gazu \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na minimalną prędkość fontannowania (Mathur i Gishler) - jak stosować w praktyce?

6+9 =