Eszkola

Wzór na moduł sprężystości objętościowej (moduł ściśliwości)

Wzór na moduł sprężystości objętościowej (moduł ściśliwości) ma postać:

\(3K=\cfrac{E}{1-2v}\)

gdzie:

\(K\) - moduł sprężystości objętościowej (moduł ściśliwości) \([Pa]\),

\(E\) - moduł Younga \([Pa]\),

\(v\) - współczynnik Poissona \([-]\).