Eszkola

Wzór na moduł zachowawczy wzór

Wzór na moduł zachowawczy ma postać:

\(G'=\cfrac{C\nu\left(q\cos\delta-1\right)}{1-q^2-2q\cos\delta}\)

gdzie:

\(G'\) - moduł zachowawczy \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\nu\) - częstotliwość \([\cfrac{1}{s}]\),

\(q\) - stosunek amplitud cylindra wewnętrznego i zewnętrznego \([-]\),

\(\sigma\) - kąt przesunięcia fazowego \([rad]\),

\(C\) - parametr reologiczny \([\cfrac{kg}{m\cdot s}]\) obliczany ze wzoru:

\(C=\cfrac{\left(I\nu^2-K\right)\left(R_2^2-R_1^2\right)}{4\pi H\nu R_2^2R_1^2}+\cfrac{\nu\rho\left(R_2^2-R_1^2\right)^2}{8\cdot R_2^2}\)

gdzie:

\(I\) - moment bezwładności cylindra wewnętrznego \([kg\cdot m^2]\),

\(K\) - stała skręcalności struny, na której jest zawieszony cylinder \([N\cdot m]\),

\(H\) - głębokość zanurzenia cylindra wewnętrznego w badanym płynie \([m]\),

\(\rho\) - gęstość badanego płynu \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na moduł zachowawczy - jak stosować w praktyce?

3×3 =