Eszkola

Wzór na krytyczny współczynnik ściśliwości wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na krytyczny współczynnik ściśliwości ma postać:

\(z_{kr}=\cfrac{P_{kr}v_{kr}}{RT_{kr}}\)

gdzie:

\(z_{kr}\) - krytyczny współczynnik ściśliwości \([-]\),

\(P_{kr}\) - ciśnienie krytyczne \([Pa]\).

\(v_{kr}\) - objętość krytyczna \([m^3]\),

\(R\) - stała gazowa \(R=8,31434 [\cfrac{J}{mol\cdot K}]\),

\(T_{kr}\) - temperatura krytyczna \([K]\).Wzór na krytyczny współczynnik ściśliwości - jak stosować w praktyce?

5-2 =