Eszkola

Wzór na średnicę wymiennika wzór

Wzór na średnicę wymiennika (wzór ten stosuje się także dla wymienników wielodrożnych) ma postać:

\(D\approx1,05t\sqrt{\cfrac{n}{\eta}}\)

gdzie:

\(D\) - średnica wymiennika \([m]\),

\(t\) - podziałka \([m]\),

\(n\) - ilość rurek \([-]\),

\(\eta\) - współczynnik (dla układu heksagonalnego 0,8÷1 w przypadku wymiennika jednodrożnego, 0,7÷0,85 w przypadku wymiennika dwudrożnego i 0,6÷0,8 dla ilości dróg większej od 4) \([-]\).


Wzór na średnicę wymiennika - jak stosować w praktyce?

6×3 =