Eszkola

Wzór na powierzchnię przekroju płaszcza wymiennika

Wzór na powierzchnię przekroju płaszcza wymiennika ma postać:

\(F\approx Dg\pi\)

gdzie:

\(F\) - powierzchnia przekroju płaszcza wymiennika \([m^2]\),

\(D\) - średnica płaszcza \([m]\),

\(g\) - grubość płaszcza \([m]\).