Eszkola

Wzór na długość rury koniecznej do stabilizacji profilu temperatur (przepływ wymuszony uwarstwiony)

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na długość rury koniecznej do stabilizacji profilu temperatur (przepływ wymuszony uwarstwiony) ma postać:

\(L=0,05Re\cdot Pr\cdot d\)

gdzie:

\(L\) - długość rury konieczna do stabilizacji profilu temperatur (przepływ wymuszony uwarstwiony) \([m]\),

\(Re\) - liczba Reynoldsa \([-]\),

\(Pr\) - liczba Prandtla \([-]\),

\(d\) - średnica rury \([m]\).