Eszkola

Wzór na teoretyczną długość rur wzór

Wzór na teoretyczną długość rur ma postać:

\(L_{OG}=\cfrac{A_{OG}}{a}+L_{PRZ}\)

gdzie:

\(L_{OG}\) - teoretyczna długość rur \([m]\),

\(A_{OG}\) - powierzchnia obiegu grzejnego \([m^2]\),

\(a\) - rozstaw rurek \([m]\),

\(L_{PRZ}\) - długość przyłączy - przewód łączących powierzchnię grzejną z rozdzielaczem \([m]\).

Wzór na teoretyczną długość rur - jak stosować w praktyce?

1+9 =