Eszkola

Wzór na długość kanału w wyparce z zewnętrzną sekcją grzejną wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na długość kanału w wyparce z zewnętrzną sekcją grzejną ma postać:

\(L=\cfrac{\delta w\rho_mr\left(x_x-x_1\right)}{2x_x\Delta tk}\)

gdzie:

\(L\) - długość kanału w wyparce z zewnętrzną sekcją grzejną \([m]\),

\(\delta\) - szerokość szczeliny \([m]\),

\(w\) - prędkość przepływu roztworu \([\cfrac{m}{h}]\),

\(\rho_m\) - gęstość mieszaniny roztworu i pary \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(x_x\), \(x_1\) - stężenia czynników doprowadzających i odprowadzających \([\cfrac{kg}{kmol}]\),

\(\Delta t\) - różnica temperatur pomiędzy czynnikiem grzejnym a ogrzewanym \([K]\),

\(k\) - współczynnik przenikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\).Wzór na długość kanału w wyparce z zewnętrzną sekcją grzejną - jak stosować w praktyce?

3×2 =