Eszkola

Wzór na powierzchnię wymiany ciepła w jednodziałowym aparacie wyparnym wzór

Wzór na powierzchnię wymiany ciepła w jednodziałowym aparacie wyparnym ma postać:

\(A=\cfrac{Wr_w}{k\Delta t}\)

gdzie:

\(W\) - ilość wody odparowanej w jednostce czasu \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(r_w\) - ciepło parowania 1 kg wody w temperaturze wrzenia \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(k\) - współczynnik przenikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\Delta t\) - liczone z poniższego wzoru:

\(\Delta t=T_1-t_1\)

gdzie:

\(T_1\) - temperatura nasyconej pary grzejnej \([K]\),

\(t_1\) - temperatura wrzenia  \([K]\).Wzór na powierzchnię wymiany ciepła w jednodziałowym aparacie wyparnym - jak stosować w praktyce?

8-3 =