Eszkola

Wzór na stężenie roztworu opuszczającego n-ty dział wyparki wielodziałowej wzór

Wzór na stężenie roztworu opuszczającego n-ty dział wyparki wielodziałowej ma postać:

\(b_n=\cfrac{Lb_o}{L-W}\)

gdzie:

\(b_n\) - stężenie roztworu opuszczającego n-ty dział wyparki wielodziałowej \([\% mas]\),

\(W\) - ilość rozpuszczalnika jaką trzeba odparować w wyparce wielodziałowej \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(L\) - ilość roztworu rozcieńczonego dopływającego w jednostce czasu do wyparki \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(b_o\) - stężenie początkowe \([\% mas]\).Wzór na stężenie roztworu opuszczającego n-ty dział wyparki wielodziałowej - jak stosować w praktyce?

9+5 =