Eszkola

Wzór na prężność pary nad roztworem gazu w cieczy (Prawo Henry'ego)

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na prężność pary nad roztworem gazu w cieczy ma postać:

\(p_g=kN_g\)

gdzie:

\(p_g\) - cząstkowe ciśnienie gazu nad roztworem w cieczy \([Pa]\),

\(N_g\) - ułamek molowy gazu \([-]\),

\(k\) - stała proporcjonalności (charakterystyczna dla danego składnika w stałej temperaturze).