Eszkola

Wzór na ilość zaabsorbowanego gazu wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ilość zaabsorbowanego gazu ma postać:

\(w_A=w_G\left(Y_1-Y_2\right)\)

gdzie:

\(w_A\) - ilość zaabsorbowanego gazu \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(w_G\) - masowa prędkość przepływającego przez absorber gazu absorpcyjnie obojętnego \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(Y_1\) - początkowe stężenie gazu \(A\) wpływającego do absorbera \([-]\),

\(Y_2\) - końcowe stężenie gazu \(A\) wypływającego z absorbera \([-]\).


 


Wzór na ilość zaabsorbowanego gazu - jak stosować w praktyce?

6×2 =