Eszkola

Wzór na masową prędkość przepływu w przypadku istnienia przegród segmentowych wzór

Wzór na masową prędkość przepływu w przypadku istnienia przegród segmentowych ma postać:

\(g=\cfrac{G}{F_o+1,25Kdn}\)

gdzie:

\(g\) - masowa prędkość przepływu w przypadku istnienia przegród segmentowych \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(G\) - przepływ masowy \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(F_o\) - przekrój porównawczy obliczeniowy przepływu prostopadłego między rurkami \([m^2]\),

\(d\) - średnica rurki \([m]\),

\(n\) - ilość rurek \([-]\),

\(K\) - współczynnik nieszczelności wyznaczony doświadczalnie \(K=0,00305  [m]\).Wzór na masową prędkość przepływu w przypadku istnienia przegród segmentowych - jak stosować w praktyce?

2×7 =