Eszkola

Wzór na udarność wzór

Wzór na udarność ma postać:

\(U=\cfrac{L}{A}\)

gdzie:

\(U\) - udarność \([\cfrac{J}{cm^2}]\),

\(L\) - praca potrzebna do złamania znormalizowanej próbki z karbem \([J]\),

\(A\) - pole powierzchni przekroju poprzecznego próbki w miejscu karbu \([cm^2]\).Wzór na udarność - jak stosować w praktyce?

7+3 =