Eszkola

Wzór na wydłużenie pręta wzór

Wzór na wydłużenie

Wzór na wydłużenie  ma postać:

\(\Delta L=\cfrac{|P|L}{FE}=\cfrac{|\sigma|L}{E}\)

gdzie:

\(\Delta L\) - wydłużenie pod wpływem działania siły \([m]\),

\(P\) - siła działająca na pręt \([N]\),

\(L\) - długość początkowa \([m]\),

\(F\) - przekrój pręta  \([mm^2]\),

\(E\) - moduł sprężystości Younga \([\cfrac{N}{mm^2}]\),

\(\sigma\) - naprężenie \([\cfrac{N}{mm^2}]\).Wzór na wydłużenie pręta - jak stosować w praktyce?

5×2 =