Eszkola

Wzór na wydłużenie względne wzór

Wzór na wydłużenie względne ma postać:

\(\varepsilon_x=\cfrac{\Delta l_x}{l_o}\cdot 100\%\)

gdzie:

\(\varepsilon_x\) - wydłużenie względne \([\%]\),

\(\Delta l_x\) - odkształcenie bezwzględne \([m]\),

\(l_o\) - początkowa długość odcinka pomiarowego \([m]\).

Wzór na wydłużenie względne - jak stosować w praktyce?

9-4 =