Eszkola

Wzór na wartość współczynnika przenikania ciepła dla nieizolowanych cieplnie rur stalowych wzór

Wzór na wartość współczynnika przenikania ciepła dla nieizolowanych cieplnie rur stalowych ma postać:

- dla rur poziomych

\(K=3,73\cdot D_z^{0,16}\cdot \Delta t^{0,24}\)

- dla rur pionowych

\(K=4,45\cdot \Delta t^{0,27}\)

gdzie:

\(K\) - wartość współczynnika przenikania ciepła dla nieizolowanych cieplnie rur stalowych \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(D_z\) - średnica zewnętrzna przewodu \([m]\),

\(\Delta t\) - spadek temperatury od wymiennika do punktu miarodajnego \([K]\).Wzór na wartość współczynnika przenikania ciepła dla nieizolowanych cieplnie rur stalowych - jak stosować w praktyce?

5+8 =