Eszkola

Wzór na wartość gęstości obciążenia ogniowego wzór

Wzór na wartość gęstości obciążenia ogniowego ma postać:

\(Q_d=\sum\limits_{i=1}^{i=n}\cfrac{Q_{ci}\cdot G_i}{F}\)

gdzie:

\(Q_d\) - wartość gęstości obciążenia ogniowego \([\cfrac{MJ}{m^2}]\),

\(Q_{ci}\) - ciepło spalania poszczególnych materiałów \([\cfrac{MJ}{kg}]\),

\(G_i\) - masa materiałów palnych \([kg]\),

\(n\) - liczba rozdziałów materiałów palnych, znajdujących się w pomieszczeniu (strefie pożarowej) \([-]\),

\(F\) - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia (strefy pożarowej) \([m^2]\).Wzór na wartość gęstości obciążenia ogniowego - jak stosować w praktyce?

5+9 =