Eszkola

Wzór na potencjał kapilarny wzór

Wzór na potencjał kapilarny ma postać:

\(\Psi=hg=\cfrac{2\sigma}{\rho c}\cdot\cfrac{1}{r'}\)

gdzie:

\(\Psi\) - potencjał kapilarny \([-]\),

\(h\) - wysokość kapilary \([m]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(\sigma\) - napięcie powierzchniowe \([\cfrac{N}{m}]\),

\(\rho\) - gęstość \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(c\) - ciepło właściwe \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\),

\(\cfrac{1}{r'}\) - średnia krzywizna menisku \([\cfrac{1}{m}]\),

\(r'\) - promień menisku \([m]\).Wzór na potencjał kapilarny - jak stosować w praktyce?

2+9 =