Eszkola

Równanie Vershoor'a i Schuit'a - wzór wzór

Równanie Vershoor'a i Schuit'a wyrażone jest wzorem:

\(\cfrac{\lambda_p}{\lambda_g}=1,72\left(\cfrac{\lambda_s}{\lambda_g}\right)^{0,26}+0,1\left(ad_r\right)^{0,5}\left(\cfrac{g_0}{\eta a }\right)^{0,69}\)

gdzie:

\(\lambda_p\) - wartość pozorna wyrażająca przewodzenie oraz konwekcję \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\lambda_s\) - współczynnik przewodzenia materiału wypełnienia \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\lambda_g\) - współczynnik przewodzenia gazu \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(d_r\) - średnica rury \([m]\),

\(a\) - powierzchnia jednostkowa wypełnienia \([\cfrac{m^2}{m^3}]\),

\(g_0\) - prędkość masowa gazu, liczoną na pustą rurę \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(\eta\) - lepkość gazu \([Pa\cdot s]\).
Równanie Vershoor'a i Schuit'a - wzór - jak stosować w praktyce?

2×5 =