Eszkola

Równanie Felix'a i Neill'a - wzór wzór

Równanie Felix'a i Neill'a wyrażone jest wzorem:

\(\cfrac{\lambda_p}{\lambda_g}=\cfrac{0,3048}{d_r}\left(\cfrac{\lambda_s}{\lambda_g}\right)^{0,12}\left(C_1+C_2\cfrac{d_wg_0}{\varepsilon\eta}\right)\)

gdzie:

\(\lambda_p\) - wartość pozorna wyrażająca przewodzenie oraz konwekcję \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\lambda_s\) - współczynnik przewodzenia materiału wypełnienia \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\lambda_g\) - współczynnik przewodzenia gazu \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(d_r\) - średnica rury \([m]\),

\(g_0\) - prędkość masowa gazu, liczoną na pustą rurę \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(d_w\) - średnica ziarna lub pierścienia \([m]\),

\(\varepsilon\) - udział objętości swobodnej do całkowitej w wypełnieniu \([\cfrac{m^3}{m^3}]\),

\(\eta\) - lepkość gazu \([Pa\cdot s]\),

\(C_1\), \(C_2\) - stałe dla pierścieni bądź kulek np. dla pierścieni \(C_1=3,65\) oraz \(C_2=0,0106\).Równanie Felix'a i Neill'a - wzór - jak stosować w praktyce?

5-2 =