Eszkola

Wzór Sandera

Wzór Sandera ma postać:

\(F_k=\cfrac{0,026\cdot \dot Q}{\sqrt{h}}\)

gdzie:

\(F_k\) - przekrój komina \([m^2]\),

\(\dot Q\) - moc cieplna zamontowanych kotłów \([W]\),

\(h\) - wysokość komina \([m]\).