Eszkola

Wzór na znamionową moc cieplną wzór

Wzór na znamionową moc cieplną ma postać:

\(\dot Q_n=\dot m_w\cdot \bar{c_w}\cdot \left(t_z-t_p\right)\)

gdzie:

\(\dot Q_n\) - znamionowa moc cieplna \([kW]\),

\(\dot m_w\) - znamionowy strumień masy przepływającej wody \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(\bar{c_w}\) - średnie ciepło właściwe wody \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\),

\(t_z\), \(t_p\) - projektowane temperatury zasilania i powrotu \([K]\).Wzór na znamionową moc cieplną - jak stosować w praktyce?

7-3 =