Eszkola

Wzór na moc obiegu grzejnego wzór

Wzór na moc obiegu grzejnego ma postać:

\(\dot Q_{OG}=\dot q_{OG}\cdot A_{OG}+\dot Q_{STR}+\dot Q_{PRZ}\)

gdzie:

\(\dot Q_{OG}\) - moc obiegu grzejnego \([W]\),

\(\dot q_{OG}\) - gęstość strumienia ciepła uzyskiwanego z obiegu grzejnego \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(A_{OG}\) - powierzchnia obiegu grzejnego \([m^2]\),

\(\dot Q_{STR}\) - moc strat ciepła w dół od podłogi \([W]\),

\(\dot Q_{PRZ}\) - moc cieplna tracona na przyłączach \([W]\).Wzór na moc obiegu grzejnego - jak stosować w praktyce?

8-2 =