Eszkola

Wzór na prędkość czynnika grzejnego w działce wzór

Wzór na prędkość czynnika grzejnego w działce ma postać:

\(w=\cfrac{\dot Q}{\rho c_p\left(t_z-t_p\right)}\cdot \cfrac{4}{\pi d_w^2}\)

gdzie:

\(w\) - prędkość czynnika grzejnego w działce \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\dot Q\) - moc cieplna przenoszona przez działkę \([W]\),

\(\rho\) - gęstość czynnika grzewczego w działce \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(c_p\) - właściwa pojemność cieplna czynnika grzewczego w działce \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(t_z\) - obliczeniowa temperatura zasilania w instalacji \([^oC]\),

\(t_p\) - obliczeniowa temperatura powrotu w instalacji \([^oC]\),

\(d_w\) - średnica wewnętrzna działki \([m]\).Wzór na prędkość czynnika grzejnego w działce - jak stosować w praktyce?

5-2 =