Eszkola

Wzór na prędkość odniesienia wiatru na wysokości 10 m nad rozpatrywanym terenem wzór

Wzór na prędkość odniesienia wiatru na wysokości 10 m nad rozpatrywanym terenem ma postać:

\(v_R=k_T\ln\left(\cfrac{10}{z_o}\right) v_{mean}\)

gdzie:

\(v_R\) - prędkość odniesienia wiatru na wysokości 10 m nad rozpatrywanym terenem \([\cfrac{m}{s}]\),

\(k_T\) - współczynnik terenu \([-]\),

\(z_o\) - parametr chropowatości \([m]\),

\(v_{mean}\) - prędkość średnia wiatru \([\cfrac{m}{s}]\).Wzór na prędkość odniesienia wiatru na wysokości 10 m nad rozpatrywanym terenem - jak stosować w praktyce?

5-3 =